Politica de confidentialitate, de prelucrare si protectie a datelor cu caracter personal

Dr. ILIUTA LUMINITA-CARDIOLOGIE Cabinet Medical Individual (Cardioclass), in calitate de operator de date cu caracter personal, asigură și respectă prevederile Regulamentului (UE) 679/2016 referitoare la protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date.

Conform dispozițiilor Regulamentului nr. 679/2016, pacienții beneficiază de dreptul de acces la date, dreptul la rectificarea și la ștergerea datelor (dreptul de a fi uitat), dreptul la restricționarea prelucrării, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul la opoziție și dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri. Totodată, au dreptul ca în orice moment să își retragă consimțământul acordat în scopul de reclama, marketing și publicitate.

Pentru exercitarea acestor drepturi, pacienții se pot adresa cu o cerere scrisă, datată și semnată la adresa Operatorului, Dr ILIUTA LUMINITA-CARDIOLOGIE Cabinet Medical Individual (Cardioclass) cu sediul în Municipiul Bucuresti, Str. Negoiu nr.17, Sector 3, București sau pe adresa de email: office@cardioclass.ro.   

Datele colectate nu vor fi dezvăluite terților, decât cu acordul explicit al pacienților, în conformitate cu reglementările aplicabile în vigoare.

Ce înseamnă date cu caracter personal?

Prin date cu caracter personal ale unei persoane fizice se înțelege totalitatea datelor de identificare, de contact și corespondență, datele privind sănătatea, incluzând date genetice, date generate în cursul prestării serviciilor de asistență medicală, incluzând diagnosticarea și rezultatele examinărilor medicale și tratamentul medical, precum și alte informații cu caracter privat “

Ce înseamnă „operator de date cu caracter personal”?

Un operator de date cu caracter personal este o persoană fizică sau o organizație recunoscută formal care preia, înregistrează, stochează și prelucrează date cu caracter personal ale unei persoane fizice, într-un scop declarat sau nu, cu sau fără consimțământul persoanei fizice ale cărei date sunt înregistrate/stocate/prelucrate.

Ce înseamnă “persoana imputernicita de operator”?

“Imputernicit”/„Persoană împuternicită pentru prelucrarea datelor” înseamnă persoana fizică sau juridică care prelucrează datele cu caracter personal în numele operatorului.

Ce inseamna “destinatar/beneficiar”?

”Beneficiar” inseamna persoana fizica, beneficiar final efectiv al Serviciilor furnizate de catre Operator in temeiul Contractului in care beneficiarul final al Serviciilor este beneficiar al serviciilor din respectivul contract.

Ce inseamna “prelucrare “

“Prelucrare” înseamnă orice operațiune sau set de operațiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal cum ar fi: colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea.

Ce înseamnă protecția datelor cu caracter personal?

Protecția datelor cu caracter personal ale unei persoane fizice are ca obiectiv prevenirea accesului fără autorizare explicită și informată la datele cu caracter personal, sau a utilizării acestor date în alte scopuri decât cele declarate și consimțite de persoana fizică în cauză.

Protecție împotriva cui? Împotriva căror pericole?

Datele cu caracter personal ale oricărei persoane fizice trebuie să fie protejate de accesul nelegitim (fără autorizare explicită) de către persoane cunoscute sau nu, sau organizații cunoscute sau nu. Fără o autorizare explicită din partea pacientului, Dr ILIUTA LUMINITA-CARDIOLOGIE Cabinet Medical Individual (Cardioclass) nu are dreptul de a oferi acces la datele cu caracter personal oricăror terți, indiferent de calitatea acestora.

Astfel, fără autorizarea explicită a pacientului, Dr ILIUTA LUMINITA-CARDIOLOGIE Cabinet Medical Individual (Cardioclass) nu are dreptul a divulga informații medicale (rezultatele analizelor medicale, diagnostice etc.) către rude, prieteni, vecini, furnizori de servicii medicale (medici, clinici, spitale etc.), sau alte organizații.

De asemenea, Dr ILIUTA LUMINITA-CARDIOLOGIE Cabinet Medical Individual (Cardioclass) nu are dreptul de a utiliza datele cu caracter personal ale pacienților în alt scop decât în scopul satisfacerii solicitărilor acestora sau în scopul îmbunătățirii serviciilor oferite acestora.

​Protecția datelor cu caracter personal în contextul actual al tehnologiei informației

Într-o lume din ce în ce mai strâns legată de gestiunea informatizată a datelor și de accesibilitatea tot mai largă a tehnologiei informației, preocuparea pentru păstrarea caracterului privat al relației dintre pacient și furnizorul de servicii medicale trebuie să țină cont de ritmul alert în care tehnologiile de comunicare și accesare a informațiilor evoluează.

Tehnologia informatică de astăzi elimină distanțele și barierele de natură fizică sau geografică, astfel încât a devenit banală consultarea informațiilor de natură medicală sau de natură financiar-bancară prin intermediul dispozitivelor portabile indiferent de loc sau moment. În același timp, din perspectiva protecției împotriva accesului neautorizat la aceste date cu caracter sensibil, nu mai este suficientă protecția față de vecinii aflați lângă noi. Internetul, expresia fundamentală a globalizării tehnologiei informației, transformă în „vecini” atât persoanele aflate lângă noi cât și persoane aflate la mii sau zeci de mii de kilometri distanță. Acest lucru este valabil și în ce privește valorile de etică sau comportament moral ale acestor „vecini” – „vecinii” de lângă noi pot adopta în Internet normele sau lipsa normelor de etică sau comportament moral al „vecinilor” de la zeci de mii de kilometri distanță.

Ce face Dr ILIUTA LUMINITA-CARDIOLOGIE Cabinet Medical Individual (Cardioclass) pentru a proteja datele cu caracter personal?
 1. Dr ILIUTA LUMINITA-CARDIOLOGIE Cabinet Medical Individual (Cardioclass) își informează pacienții asupra faptului că le preia, înregistrează, stochează și prelucrează datele cu caracter personal.
 2. Dr ILIUTA LUMINITA-CARDIOLOGIE Cabinet Medical Individual (Cardioclass) își informează pacienții cu privire la reglementările specifice protecției datelor cu caracter personal și cu privire la drepturile lor legate de protecția datelor cu caracter personal.
 3. Dr ILIUTA LUMINITA-CARDIOLOGIE Cabinet Medical Individual (Cardioclass) investește resurse importante în elaborarea, implementarea și monitorizarea satisfacerii normelor interne de lucru în privința protecției datelor cu caracter personal.
 4. Dr ILIUTA LUMINITA-CARDIOLOGIE Cabinet Medical Individual (Cardioclass) instruiește și monitorizează permanent personalul propriu cu privire la obligațiile ce îi revin pentru a asigura protecția datelor cu caracter personal
 5. Dr ILIUTA LUMINITA-CARDIOLOGIE Cabinet Medical Individual (Cardioclass) investește resurse importante în prevenirea și detectarea accesului neautorizat la datele companiei, incluzând datele cu caracter personal ale pacienților săi. În acest sens Dr ILIUTA LUMINITA-CARDIOLOGIE Cabinet Medical Individual (Cardioclass) utilizează tehnologii, instrumente și procese de lucru avansate pentru protecția rețelei proprii de date, incluzând criptarea avansată a canalelor de comunicație, monitorizarea constantă a conexiunilor și transferurilor de date între sediul sau și laboratoarele partenere, precum și securizarea copiilor de siguranță ale datelor.
 6. Dr ILIUTA LUMINITA-CARDIOLOGIE Cabinet Medical Individual (Cardioclass) are obligația de a informa prompt pacienții asupra constatării oricăror scăpări în urma cărora datele cu caracter personal ale pacienților sunt accesate neautorizat de terți.
 7. La sediul Cabinetului este afisata pictograma si nota de informare referitoare la utilizarea mijloacelor de supraveghere video. In decursul investigatiilor si actului medical propriu zis, pacientul nu poate fi filmat sau fotografiat fara consimtamantul sau.
Cum/unde pot afla informații suplimentare cu privire la protecția datelor cu caracter personal?
 • La sediul social situat in: Str. Negoiu nr.17, Sector 3, București   
 • Telefon: 0722327183, 0212500651, 0371318017, precum și pe pagina de Internet a CARDIOCLASS; website www.cardioclass.ro, email: office@cardioclass.ro

La Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal

 • Adresa: B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30, Sector 1, cod poștal 010336, București, Romania
 • Telefon: +40.318.059.211, +40.318.059.212; roanspdcp@dataprotection.ro
Responsabilități și sancțiuni

Reprezentantul legal al Cabinetului este responsabil pentru prelucrarea datelor ce sunt prelucrate in cadrul Cabinetului. Prin urmare, tot personal din cadrul cabinetului impreuna cu reprezentantul lor legal, sunt obligați să se asigure că cerințele legale pentru protecția datelor și cele conținute în politica de protecție a datelor personale, sunt îndeplinite. Reprezentantul legal – medicul titular al Cabinetului este responsabil pentru asigurarea măsurilor organizatorice, tehnice și a celor care țin de resursele umane pentru ca orice prelucrare a datelor să se efectueze în conformitate cu protectia datelor.

Această politică a fost aprobată de doamna ILIUTA LUMINITA, medic titular al dr. ILIUTA LUMINITA – CARDIOLOGIE Cabinet Medical Individual.

0722327183, 0212500651, 0371318017

office@cardioclass.ro

Str. Negoiu 17, sector 3, București