PROCEDURA DE PRELUCRARE A DATELOR CU CARACTER PERSONAL

 1. ILIUTA LUMINITA – CARDIOLOGIE Cabinet Medical Individual (Cardioclass), se angajeaza sa ofere un nivel corespunzator regulilor GDPR de confidentialitate, disponibilitate si integritate a datelor cu caracter personal aferente oricarei persoane vizate prin actiunile noastre de prestari servicii medicale.

 

 1. ILIUTA LUMINITA – CARDIOLOGIE Cabinet Medical Individual (Cardioclass), proceseaza si stocheaza date cu caracter personal in UE, aceste prelucrări fiind în conformitate cu regulile GDPR.
1. PRINCIPIILE LEGATE DE PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Politica de protejare a datelor in Dr. ILIUTA LUMINITA – CARDIOLOGIE Cabinet Medical Individual (Cardioclass), se bazeaza pe urmatoarele principii de protectie a datelor conform art. 5 din Regulamentul UE 2016/679:

 1. Procesarea datelor personale se va face intr-o maniera legala, corecta si transparenta;
 2. Colectarea datelor personale se va face numai in scopuri specificate, explicite si legitime iar datele nu vor fi procesate mai departe intr-o maniera incompatibila cu acele scopuri;
 3. Colectarea datelor personale va fi adecvata, relevanta si limitata la informatiile necesare scopului procesarii;
 4. Datele personale vor fi corecte si, acolo unde este necesar, actualizate, se vor lua toate masurile necesare pentru a se asigura ca datele incorecte sunt sterse sau corectate fara intarziere;
 5. Datele personale vor fi pastrate intr-o forma ce permite identificarea persoanei vizate si pentru o perioada nu mai lunga decat cea in care datele personale sunt procesate;
 6. Toate datele personale vor fi pastrate confidential si stocate intr-o maniera ce asigura securitatea necesara atat in format fizic intr-un dulap cu cheie , dar si in format electronic (in baza de date interna securizata);
 7. Datele personale nu vor fi distribuite persoanelor terte decat in cazul in care este necesar in scopul oferirii de servicii conform acordurilor;
 8. Persoanele vizate au dreptul de a solicita accesul la datele personale, rectificarea si stergerea acestora, impotrivirea sau restrictionarea de la procesarea datelor atat cat si de la dreptul portabilitatii datelor cu limitările ce decurg din legile care guvernează domeniul sănătății.
2. DATELE PERSONALE

Date personale inseamna orice informatie care poate fi legata de o persoana fizica identificata sau identificabila. Datele personale includ toate tipurile de informatii directe sau indirecte, cum ar fi nume, email, telefon, data de nastere, istoric medical etc.

3. COLECTAREA DATELOR PERSONALE

Pacientii care doresc sa beneficieze de serviciile sau de informatiile noastre pot fi rugati sa puna la dispozitie datele personale pentru ca Dr. ILIUTA LUMINITA – CARDIOLOGIE Cabinet Medical Individual (Cardioclass) sa isi poata imbunatati serviciile.

Datele care sunt colectate si prelucrate in cadrul Dr. ILIUTA LUMINITA – CARDIOLOGIE Cabinet Medical Individual (Cardioclass), sunt : Nume, prenume,telefon , adresa email, CNP, stare de sanatate, medicatie, antecedente medicale.

4. LEGALITATEA PRELUCRARII DATELOR

Conform art. 6 alin. 1 din Regulamentul (UE) 2016/679 prelucarea este legala daca si in masura in care se aplica cel putin una din urmatoarele conditii:

 1. persoana vizată și-a dat consimțământul pentru prelucrarea datelor sale cu caracter personal pentru unul sau mai multe scopuri specifice;
 2. prelucrarea este necesară pentru executarea unui contract la care persoana vizată este parte sau pentru a face demersuri la cererea persoanei vizate înainte de încheierea unui contract;
 3. prelucrarea este necesară în vederea îndeplinirii unei obligații legale care îi revine operatorului;
 4. prelucrarea este necesară pentru a proteja interesele vitale ale persoanei vizate sau ale altei persoane fizice;
 5. prelucrarea este necesară pentru îndeplinirea unei sarcini care servește unui interes public sau care rezultă din exercitarea autorității publice cu care este învestit operatorul;
 6. prelucrarea este necesară în scopul intereselor legitime urmărite de operator sau de o parte terță, cu excepția cazului în care prevalează interesele sau drepturile și libertățile fundamentale ale persoanei vizate, care necesită protejarea datelor cu caracter personal, în special atunci când persoana vizată este un copil.

Vă informăm că scopul colectării datelor este acela al executării/prestării serviciilor medicale, investigatiilor medicale, analizelor medicale pentru persoanelor fizice vizate, asfel că datele colectate de la persoanele vizate sunt prelucrate în baza art. 6 alin. 1 lit. c) din Regulamentul (UE) 2016/679.

5. Cine are acces la datele dvs.?

Va aducem la cunostinta ca utilizam diferite servicii de la furnizori externi sau interni (”persoane imputernicite de operator”), carora le putem transmite o parte din datele cu caracter personal colectate de la Dvs., cu mentiunea expresa ca vom apela doar la persoane imputernicite care ofera garantii suficiente pentru punerea in aplicare a unor masuri tehnice si organizatorice adecvate, astfel incat prelucrarea sa respecte cerintele prevazute in Regulament si sa asigure protectia drepturilor Dvs.

Categoriile de servicii pentru care colaboram cu furnizorii mai sus mentionati si datele cu caracter personal transferate acestora sunt urmatoarele:

 1. Analize de laborator: CLINICA SANTE
 2. Servicii SMTP (Simple Mail Transfer Protocol -comunicare email) – rezultatele analizelor sunt transmise si pe email, folosind un user si o parola/cod de identificare
 3. Servicii de facturare – nume, prenume,……………….
 4. Servicii de trimite SMS – numarul de telefon;
 5. Servicii de procesare plati online – nume, prenume, adresa de e-mail, numar de telefon, adresa;
 6. Servicii de contabilitate – PFA Georgeta Aldasoro

 

În ceea ce privește persoanele împuternicite de operator, acestea sunt răspunzătoare pentru modalitatea de stocare și păstrare a datelor transmise de către noi. 

Totodată facem precizarea că transmiterea datelor are drept scop executarea contractelor încheiate între persoana vizată și cabinetul nostru si nu pentru externalizarea datelor dvs. cu caracter personal.

6. PERIOADA DE TIMP CAT SUNT DATELE DUMNEAVOASTRA STOCATE

Datele cu caracter personal furnizate de Dvs. vor fi prelucrate pe perioada derularii relatiilor contractuale cu Dvs., urmand ca apoi sa fie stocate atat in format fizic (si vor fi stocate o perioada de 30 zile) cat si in format electronic securizat, pentru o perioada de 10 ani

 

7. INFORMARE SI ACCES LA DATE CU CARACTER PERSONAL (ART. 13 din Regulamentul UE 2016/679). Cum aveti acces la datele dvs.?

Pentru orice intrebari sau cereri referitoare la datele cu caracter personal pe care le detinem despre fiecare pacient, inclusiv in vederea exercitarii drepturilor pe care le are acesta astfel cum sunt acestea menționate în cadrul sectiunii anterioare, acesta are posibilitatea de a ne contacta la adresa: Dr. ILIUTA LUMINITA – CARDIOLOGIE Cabinet Medical Individual (Cardioclass), Str. Negoiu nr.17, Sector 3, București, tel: 0722327183, 0212500651, 0371318017 sau email: office@cardioclass.ro. 

Dr. ILIUTA LUMINITA – CARDIOLOGIE Cabinet Medical Individual (Cardioclass) va furniza informatiile solicitate in format electronic atunci cand este posibil, cu exceptia cazului in care se solicita un alt format.

Informatiile furnizate, precum si orice comunicare si masuri luate in exercitarea de catre Pacient. a drepturilor de mai sus, sunt oferite de Dr. ILIUTA LUMINITA – CARDIOLOGIE Cabinet Medical Individual (Cardioclass)  gratuit. Cu toate acestea, in cazul in care cererile Pacientului. sunt nefondate sau excesive, in special din cauza caracterului lor repetitiv, Dr. ILIUTA LUMINITA – CARDIOLOGIE Cabinet Medical Individual (Cardioclass) poate:

 • fie sa perceapa o taxa, tinand cont de costurile administrative pentru furnizarea informatiilor sau a comunicarii sau pentru luarea masurilor solicitate;
 • fie sa refuze sa dea curs cererii.

DREPTURILE PERSOANEI VIZATE (Art. 12 din Regulamentul UE 2016/679)

In calitate de persoana vizata, aveti urmatoarele drepturi:

 • dreptul de acces la date – aveti dreptul de a obtine din partea ILIUTA LUMINITA – CARDIOLOGIE Cabinet Medical Individual (Cardioclass) o confirmare ca se prelucreaza sau nu date cu caracter personal care va privesc, precum si acces la datele respective; totodata, puteti obtine o copie a datelor cu caracter personal furnizate societatii noastre si care fac obiectul prelucrarii.

Dr. ILIUTA LUMINITA – CARDIOLOGIE Cabinet Medical Individual (Cardioclass), poate percepe o taxa rezonabila, bazata pe costurile administrative. Informatiile va vor fi furnizate intr-un format electronic utilizat in mod curent sau prin posta/curier.

 • dreptul la rectificare – aveti dreptul de a obtine rectificarea de catre ILIUTA LUMINITA – CARDIOLOGIE Cabinet Medical Individual (Cardioclass) a datelor cu caracter personal inexacte, precum si dreptul de a obtine completarea datelor cu caracter personal care sunt incomplete. Dr. ILIUTA LUMINITA – CARDIOLOGIE Cabinet Medical Individual (Cardioclass), va va comunica orice rectificare a datelor cu caracter personal, cu exceptia cazului in care acest lucru se dovedeste imposibil sau presupune eforturi disproportionate si va va informa cu privire la acest lucru.
 • dreptul la stergerea datelor – aveti dreptul de a obtine din partea ILIUTA LUMINITA – CARDIOLOGIE Cabinet Medical Individual (Cardioclass) stergerea datelor cu caracter personal care va privesc, fara intarzieri nejustificate, iar Dr. ILIUTA LUMINITA – CARDIOLOGIE Cabinet Medical Individual (Cardioclass) are obligația de a sterge datele respective.

Dr. ILIUTA LUMINITA – CARDIOLOGIE Cabinet Medical Individual (Cardioclass), va va comunica personal orice stergere a datelor cu caracter personal, cu excepția cazului in care acest lucru se dovedeste imposibil sau presupune eforturi disproportionate si va va informa cu privire la acest lucru.

 • dreptul la restrictionarea prelucrarii – aveti dreptul de a obtine din partea ILIUTA LUMINITA – CARDIOLOGIE Cabinet Medical Individual (Cardioclass), restrictionarea prelucrarii.

Dr. ILIUTA LUMINITA – CARDIOLOGIE Cabinet Medical Individual (Cardioclass) va va comunica orice restrictionare a prelucrarii datelor dvs, cu exceptia cazului in care acest lucru se dovedeste imposibil sau presupune eforturi disproportionate si va va informa cu privire la acest lucru.

 • dreptul la portabilitatea datelor – aveti dreptul de a primi datele Dvs. cu caracter personal, astfel cum acestea au fost furnizate catre ILIUTA LUMINITA – CARDIOLOGIE Cabinet Medical Individual (Cardioclass), intr-un format structurat, utilizat in mod curent si care poate fi citit automat si de a transmite aceste date altui operator, atunci cand acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic;
 • dreptul la opozitie – aveti dreptul de a va opune, din motive legate de situatia particulara in care va aflati, in orice moment, prelucrarii datelor Dvs. cu caracter personal, inclusiv crearii de profiluri pe baza respectivelor dispozitii;
 • dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automata, inclusiv crearea de profiluri;
 • dreptul de a depune o plangere in fata Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal;
 • dreptul de a va retrage consimtamantul (daca acesta a fost luat) in orice moment, fara a afecta legalitatea prelucrarii datelor cu caracter personal efectuate de ILIUTA LUMINITA – CARDIOLOGIE Cabinet Medical Individual (Cardioclass), pe baza consimtamantului inainte de retragerea acestuia.

0722327183, 0212500651, 0371318017

office@cardioclass.ro

Str. Negoiu 17, sector 3, București